Naša činnosť

Hlavným cieľom a  prvoradým zámerom našej spoločnosti je maximálne uspokojenie požiadaviek našich Klientov v oblasti sprostredkovania predaja nehnuteľností.

V spojitosti s tým vykonávame pre našich Klientov komplexnú poradenskú a administratívnu činnosť na vysokej odbornej úrovni.

Prinášame pre Vás tie najvýhodnejšie riešenia, pričom rešpektujeme Vaše záujmy a priority. Uprednostňujeme osobný kontakt, ktorý je predpokladom úspešnej spolupráce.

O každej ponúkanej nehnuteľnosti poskytujeme pravdivé, aktuálne a objektívne informácie.

Pre našich Klientov ponúkame tieto doplnkové služby:

  • zaradenie Vašej nehnuteľnosti do našej databázy
  • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych záujemcov o Vašu nehnuteľnosť
  • prezentácia Vašej nehnuteľnosti
  • kompletný právny servis a poradenstvo – vypracovanie kúpno-predajných, darovacích, zámenných zmlúv či iných zmlúv
  • poradenstvo v oblasti realít, práva, financií a správneho investovania
  • v prípade potreby zabezpečenie znaleckého posudku
  • obstaranie všetkých potrebných podkladov a listín z príslušného katastra nehnuteľností
  • vyhotovenie a podanie návrhu na vklad vlastníckeho či iného práva do príslušného katastra nehnuteľností
  • podľa Vašej požiadavky garanciu bezpečného prevodu kúpnej ceny prostredníctvom bankovej vinkulácie, alebo notárskej úschovy.